Usługi

Etap wstępnej oceny

Analiz projektu, opis produktu oraz zakres prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie propozycji technicznych i oferty komercyjnej (wykonujemy kosztorys)

Więcej informacji

Etap przygotowawczy

Opracowanie specyfikacji technicznych i metod, przygotowanie założeń do projektu i weryfikacja ich wspólnie z klientem. Tworzenie szczegółowego planu, zatwierdzenie harmonogramu projektu oraz budżetu

Więcej informacji

Etap operacyjny

Opracowanie prototypu testowego i oprogramowania sprzętowego. Weryfikacja funkcjonalności poprzez testy funkcjonalne

Więcej informacji

Tworzenie platformy sprzętowej

Projektowanie obwodów drukowanych, układów elektronicznych, wybór komponentów

Więcej informacji

Tworzenie oprogramowania wbudowanego

Przetwarzanie sygnałów, opracowanie algorytmów, sterowników i rozwiązań

Więcej informacji

Tworzenie oprogramowania użytkowego

Opracowanie i tworzenie oprogramowania serwerowego, systemowego i użytkowego

Więcej informacji

Projektowanie

Tworzenie prototypów, przetestowanie kompletnego prototypu docelowego urządzenia

Więcej informacji

Przedistatni krok

Sprawdzanie gotowych próbek systemu technicznego, korekta dokumentacji projektowej

Więcej informacji

Przygotowanie urządzenia do produkcji masowej

Montaż i testowanie finalnego egzemplarzu, prowadzenie badań zgodności, adaptacja urządzenia do producenta

Więcej informacji

Fazy projektu

Rozwój podzielony jest na kilka etapów, z których każdy pozwala uczynić produkt bardziej przemyślanym i złożonym.

Faza oceny

Opracowanie na zlecenie urządzeń cyfrowych, elektroniki i rozwiązań wbudowanych obejmuje szereg podstawowych etapów pracy. Wstępna ocena wymagań klienta dotyczących przyszłego systemu technicznego jako jeden z etapów pozwala na opracowanie wymagań technicznych dostarczonych przez klienta, przetestowanie wykonalności wdrożenia takiego rozwiązania, przygotowanie wstępnej wersji architektury opracowanego systemu technicznego, sprawdzenie wykonalności wymagań i cech, rozważenie narzędzi testowych i kontroli planowanego rozwiązania technicznego, zaproponowanie wstępnego planu projekt rozwojowego i kosztorys.

Faza przygotowawcza

Etap przygotowawczy obejmuje opracowanie specyfikacji technicznych ze specyfikacją architektury rozwiązania sprzętowego i oprogramowania projektowanego rozwiązania, specyfikację charakterystyk, narzędzi i procedur testowych i pomiarowych, składu zespołu projektowego i harmonogramu prac, kosztów pracy i produkcji prototypu, procedury odbioru oraz umowy na opracowanie systemu technicznego.

Etap operacyjny

Etap bezpośredniego opracowania - operacyjny - polega na opracowaniu sprzętu: projektowanie obwodów, płytek drukowanych i węzłów, komponentów, produkcja prototypów; oraz tworzenie oprogramowania: oprogramowanie wbudowane, moduły z (i bez) systemu operacyjnego, portowanie do urządzenia, sterowniki urządzeń, projektowanie układów FPGA, różne algorytmy do gromadzenia, przetwarzania sygnałów i danych, testowanie modułów oprogramowania; projektowanie modułów oprogramowania najwyższego poziomu - interfejs użytkownika i aplikacja mobilna o różnych funkcjonalnościach.

Ostatni etap

Na ostatnim etapie zespół programistów sprawdza prototypy pod kątem zgodności z charakterystyką wydajnościową wymagań technicznych, wprowadza poprawki i uzupełnienia do dokumentacji projektowej i programowej. Następnie przygotowuje i konfiguruje produkty i urządzenia do wprowadzenia do produkcji masowej, niezależnie od tego, czy jest to miejsce produkcji samego klienta, czy produkcja zewnętrzna.

 • Faza oceny

  Opracowanie na zlecenie urządzeń cyfrowych, elektroniki i rozwiązań wbudowanych obejmuje szereg podstawowych etapów pracy. Wstępna ocena wymagań klienta dotyczących przyszłego systemu technicznego jako jeden z etapów pozwala na opracowanie wymagań technicznych dostarczonych przez klienta, przetestowanie wykonalności wdrożenia takiego rozwiązania, przygotowanie wstępnej wersji architektury opracowanego systemu technicznego, sprawdzenie wykonalności wymagań i cech, rozważenie narzędzi testowych i kontroli planowanego rozwiązania technicznego, zaproponowanie wstępnego planu projekt rozwojowego i kosztorys.

 • Faza przygotowawcza

  Etap przygotowawczy obejmuje opracowanie specyfikacji technicznych ze specyfikacją architektury rozwiązania sprzętowego i oprogramowania projektowanego rozwiązania, specyfikację charakterystyk, narzędzi i procedur testowych i pomiarowych, składu zespołu projektowego i harmonogramu prac, kosztów pracy i produkcji prototypu, procedury odbioru oraz umowy na opracowanie systemu technicznego.

 • Etap operacyjny

  Etap bezpośredniego opracowania - operacyjny - polega na opracowaniu sprzętu: projektowanie obwodów, płytek drukowanych i węzłów, komponentów, produkcja prototypów; oraz tworzenie oprogramowania: oprogramowanie wbudowane, moduły z (i bez) systemu operacyjnego, portowanie do urządzenia, sterowniki urządzeń, projektowanie układów FPGA, różne algorytmy do gromadzenia, przetwarzania sygnałów i danych, testowanie modułów oprogramowania; projektowanie modułów oprogramowania najwyższego poziomu - interfejs użytkownika i aplikacja mobilna o różnych funkcjonalnościach.

 • Ostatni etap

  Na ostatnim etapie zespół programistów sprawdza prototypy pod kątem zgodności z charakterystyką wydajnościową wymagań technicznych, wprowadza poprawki i uzupełnienia do dokumentacji projektowej i programowej. Następnie przygotowuje i konfiguruje produkty i urządzenia do wprowadzenia do produkcji masowej, niezależnie od tego, czy jest to miejsce produkcji samego klienta, czy produkcja zewnętrzna.

Nadal masz pytania?
Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie

Lub skontaktuj się z nami w sieciach społecznościowych:

Lub skontaktuj się z nami w sieciach społecznościowych: